Polityka Prywatności Aleklasyk.pl

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2023

Wprowadzenie:

Witamy w serwisie Aleklasyk.pl! Prywatność naszych użytkowników jest dla nas priorytetem, dlatego przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie, jakie informacje zbieramy, dlaczego je zbieramy, jak je wykorzystujemy oraz jak możesz kontrolować swoje dane osobowe podczas korzystania z naszego serwisu ogłoszeniowego.

 1. Jakie dane zbieramy

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszego serwisu, musimy zbierać pewne informacje o użytkownikach. Zbierane dane obejmują:

a. Dane podstawowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. b. Dane ogłoszeń: informacje na temat ogłoszeń, takie jak marka, model, rok produkcji, cena, opis, zdjęcia oraz inne dane związane z ogłoszeniem. c. Dane dotyczące korzystania z serwisu: informacje na temat sposobu korzystania z naszego serwisu, takie jak strony odwiedzone, czas spędzony na stronie, rodzaj urządzenia, system operacyjny, przeglądarka oraz inne dane techniczne.

 1. Wykorzystanie danych

Używamy zebranych danych w celu:

a. Umożliwienia korzystania z serwisu oraz świadczenia usług. b. Ulepszania jakości serwisu oraz dostosowywania go do potrzeb użytkowników. c. Komunikacji z użytkownikami, np. w celu odpowiedzi na zapytania, udzielania wsparcia oraz przesyłania informacji o nowościach, aktualizacjach i promocjach. d. Zabezpieczania serwisu oraz zapobiegania nadużyciom.

 1. Udostępnianie danych

Nie udostępniamy danych osobowych użytkowników firmom trzecim bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to konieczne do realizacji usług, na które użytkownik wyraził zgodę, lub gdy wymaga tego prawo.

 1. Bezpieczeństwo danych

Zastosowaliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

 1. Twoje prawa

Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z nami.

 1. Zmiany w polityce prywatności

Możemy wprowadzać zmiany w naszej Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach informować będziemy na naszej stronie internetowej oraz przez e-mail. Zmiany zaczną obowiązywać od daty ich opublikowania. Kontynuowanie korzystania z serwisu po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowej Polityki Prywatności.

 1. Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem: kontakt [at] aleklasyk.pl


 

Regulamin Aleklasyk.pl

 1. Definicje

a. Serwis: Portal ogłoszeniowy Aleklasyk.pl. b. Użytkownik: Osoba korzystająca z Serwisu. c. Ogłoszenie: Treść zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie, zawierająca informacje na temat oferowanego pojazdu. d. Administrator: Podmiot zarządzający Serwisem, odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych.

 1. Postanowienia ogólne

a. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. b. Serwis służy do publikacji ogłoszeń sprzedaży pojazdów. c. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego.

 1. Warunki korzystania z Serwisu

a. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo, jednak niektóre funkcje mogą być dostępne tylko po zarejestrowaniu się. b. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. c. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych i aktualnych danych podczas rejestracji oraz korzystania z Serwisu. d. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, które narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące prawo.

 1. Publikacja ogłoszeń

a. Użytkownik może publikować ogłoszenia w Serwisie zgodnie z obowiązującymi zasadami i regulaminem. b. Ogłoszenia muszą dotyczyć pojazdów zgodnych z profilem Serwisu. c. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń, które naruszają postanowienia Regulaminu, obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego.

 1. Odpowiedzialność

a. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych przez Użytkowników. b. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść ogłoszeń oraz przestrzeganie praw autorskich. c. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania z Serwisu.

 1. Zmiany w Regulaminie

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O wszelkich zmianach informować będziemy na naszej stronie internetowej oraz przez e-mail. Zmiany zaczną obowiązywać od daty ich opublikowania. Kontynuowanie korzystania z serwisu po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowego Regulaminu.

 1. Prawa autorskie

Wszystkie prawa do treści zawartych w Serwisie, takich jak teksty, zdjęcia, logo oraz układ graficzny, należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą właściciela praw autorskich. Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie treści bez zgody Administratora jest zabronione.

 1. Reklamacje

Użytkownicy mają prawo zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt [at] aleklasyk.pl – Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 1. Postanowienia końcowe

a. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. b. W przypadku wystąpienia sporu związane z korzystaniem z Serwisu, strony dążą do rozwiązania sporu na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Administratora. c. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.03.2023

 

aleKlasyk - to portal dla ludzi z pasją do klasyków. Zbieramy oferty z różnych zakątków internetu aby dostarczyć Tobie najciekawsze klasyki. Można powiedzieć że jesteśmy turbo giełdą klasyków. Przeglądaj lub dodaj darmowe ogłoszenie własnego klasyka na sprzedaż.
Copyright © 2023 - aleKlasyk